top of page
investment-management-portfolio-diversification-2021-08-29-17-05-04-utc.jpg

GOLDSTEIN
INVESTMENT

GOLDSTEIN Investment yatırımlar, proje finansmanı ve sermaye yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Şirket, uzun vadede başarılı olan, yüksek getirili ve güvenilir hesaplamalara sahip projeler bulmaya, geliştirmeye ve gerçekleştirmeye odaklanmaktadır.

GOLDSTEIN Investment, müşterilerini bir projenin tüm aşamalarında destekler. Bu, birçok şeyin yanı sıra, piyasa fırsatlarının ve yatırım olanaklarının gözden geçirilmesini, uygun yatırım mülklerinin bulunmasını, finansman modellerinin yapılandırılmasını ve sözleşmelerin güvence altına alınmasını içerir.

Şirket, müşterilerini enerji ve inşaat projelerine yatırım yapmaları konusunda destekler ve projeleri başarıyla uygulamak için geniş bir uzman ağına sahiptir. GOLDSTEIN Investment bunu yaparken kendi iştiraklerinin yanı sıra üçüncü taraf yüksek uzmanlığa sahip ortaklarla da yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Gsı İcon Sarı.png
Goldstein Sarı.png
4.png

YATIRIMLARIN ELDE EDINMESI

2.png

PROJE FINANSMANI

Asset 58.png

GAYRIMENKUL

Investment data-bro.png

GOLDSTEIN stratejik yatırımlara ve ek bir "hava yastığı" ile öngörülebilir bir getiriye odaklanmaktadır.

GOLDSTEIN Investment, enerji ve inşaat sektörlerindeki uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde ulusal ve uluslararası işbirliği ortaklarından oluşan geniş bir ağa sahiptir. Bu ortaklıklar, yatırımların optimize edilmesini ve sinerjilerden yararlanılmasını sağlar.

Goldstein Investment, riskleri en aza indirmek ve maksimum getiri elde etmek için yüksek derecede planlama ve maliyet kesinliğine büyük önem vermektedir. Odak noktası her zaman yatırım amaçlı gayrimenkullerin potansiyelini sonuna kadar kullanmak ve uzun vadeli başarı elde etmektir. GOLDSTEIN esas olarak gayrimenkul varlıklarda uzmanlaşmıştır.

bottom of page